Fotovoltika pre
firmy a investorov

Energetické riešenia v oblasti fotovoltiky pre firmy a investorov

Vstúpte s nami do budúcnosti – urobme spoločný krok budovania zelenej energie.

Ako váš obchodný partner s medzinárodnými skúsenosťami v tejto oblasti ponúkame vašej spoločnosti pestrú ponuku fotovoltaických riešení s cieľom naplniť vaše predstavy a potreby. Realizáciu fotovoltaickej elektrárne (FVE) zabezpečujeme od vypracovania štúdie realizovateľnosti, cez projektové práce, inžiniering a realizáciu až po prevádzkovanie a servis elektrárne. Ako spoločnosť aktívne pôsobiaca v oblasti dodávky FVE sme súčasťou transformácie smerom k modernej energetike na Slovensku.

S viac ako 15 rokmi skúseností v oblasti fotovoltaiky na domácom aj zahraničnom trhu máme bohaté poznatky a schopnosti, ktoré nám umožňujú ponúknuť služby najvyššej kvality. Naše skúsenosti nám tiež umožňujú mať hlboké pochopenie pre potreby a výzvy, ktorým čelia firmy pri prechode na obnoviteľné zdroje energie. Váš projekt bude v rukách nášho tímu odborníkov, ktorí vám pomôžu vyhodnotiť, realizovať, prípadne aj financovať investíciu do solárnej inštalácie s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu a čo najkratšiu návratnosť. K dispozícii je tiež dôkladná analýza nákladov a výnosov, ktorá vám poskytne jasný obraz o tom, koľko môžete potenciálne ušetriť.

Naše kompletné energetické riešenia v oblasti fotovoltaiky sú navrhnuté tak, aby sa postarali o úspory energie a podporili čiastočne sebestačnú prevádzku firiem. Tieto riešenia sú prispôsobené potrebám rôznych typov podnikov, od malých a stredných až po veľké spoločnosti, a sú tiež vhodné pre obce a mestá. Realizáciu firemných FVE vykonávame v širokom spektre prostredí, vrátane priemyselných objektov, poľnohospodárskych prevádzok, výrobných a skladových hál, verejných budov a areálov, ako aj na pozemkoch.

Základné sužby, ktoré ako EPC poskytujeme

Naším cieľom je dodávať riešenia najvyššej kvality s dôrazom na dlhú životnosť systému.

V našich realizáciách nájdete prémiových výrobcov fotovoltaických panelov s maximálnou účinnosťou a minimálnou degradáciou. Spolupracujeme s kľúčovými dodávateľmi a pre naše projekty FVE používame fotovoltaický a elektromateriál najvyššej kvality. V súlade s naším individuálnym prístupom poskytujeme  fotovoltaiku na kľúč a sme schopní vyhovieť požiadavkám na špecifické dodávky a materiály.

Naším cieľom je maximalizácia výroby, nie maximalizácia inštalovaného výkonu.

Chcem dostať ponuku na mieru
Projektový management
Štúdia realizovateľnosti
Príprava na výstavbu FVE
Zaistenie stanovísk dotknutých orgánov
Zaistenie pripojenia do siete
Výstavba fotovoltaickej elektrárne
Záručný a pozáručný servis FVE
Financovanie projektu
Vysoká kvalita poskytovaných služieb
Individuálny prístup a rýchla odozva
Udržateľné inovatívne riešenia
Silné vzťahy s inštitúciami a dodávateľmi

Naše služby v oblasti fotovoltiky pre firmy

Okrem realizácie fotovoltiky na kľúč patrí do nášho širokého portfólia služieb aj možnosť vypracovať pre klienta projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, inžiniering, záručný a pozáručný servis FVE alebo konzultáciu na využitie PPA na výkup elektriny z FVE.

Štúdia realizovateľnosti

Vypracovávame štúdie realizovateľnosti fotovoltickej elektrárne pre všetky typy firemných budov a priestorov. Máme blízko k fotovoltaike pre firmy, obce a mestá, ako aj FVE pre rodinné domy. Na základe štúdie získa klient predstavu o ekonomickom a stavebnom riešení prípadnej výstavby fotovoltaickej elektrárne, ako aj o možnostiach pripojenia FVE na energetickú sieť.

Pripojenie do distribučnej siete

Zabezpečujeme komplexnú administratívu spojenú s pripojením do distribučnej siete a komunikáciu s URSO a OKTE.

Prenájom FVE

Fotovoltaická elektráreň može byť vybudovaná na náklady prenajímateľ a následne prenajatá spoločnosti. V cene prenájmu bude zahrnutá prevádzka a servis fotovoltaickej elektrárne počas celej doby nájmu. Doba prenájmu je stanovená na obdobie cca 10 rokov. Následne môže byť elektráreň odkúpená Nájomcom za dohodnutú cenu alebo doba prenájmu bude predĺžená s navýšenou zľavou pre Nájomcu.

Projektová dokumentácia všetkých stupňov

Zabezpečíme kompletnú projektovú dokumentáciu všetkých potrebných stupňov /UR, SP/ podľa platnej legislatívy.

Zabezpečenie inžinieringu

Vedenie a koordináciu projektových prác, prípravu zákazky so zaistením potrebných podkladov, prieskumov, zameraní, posudkov, potrebných vyjadrení štátnej správy, či prerokovanie projektovej dokumentácie za účelom získania územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Výstavba fotovoltaickej elektrárne pre firmy

  • Strešné systémy
  • Fasádne systémy
  • Pozemné systémy

Záručný a pozáručný servis

Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis, sledujeme zmeny legislatívy.

Grantové poradenstvo. Vybavenie dotácií na FVE pre firmy

Úspešne vás prevedieme celým procesom dotácie

Realizované projekty

© Assyx, spol. s r.o.

Tento web používa súbory cookie. Informácie o tom, ako používate tento web, sa zdieľajú s Googlom.
Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.